Сваки кампер „Острва Спорта“ добија право на 30% нижу цену утврђивања телесног статуса у Центру за Спортско Усмеравање“Покрет за Окрет“.

Поред тога што ће родитељи на јединствен начин сагледати тренутно стање телесног раста и потенцијално могуће проблеме у даљем развоју, сваком детету се на основу прецизних мерења и специјалног протокола креира Лични Програм Вежбања.

Уколико то родитељи желе дете ће моћи да кроз Превентивно- Корективни Камп научи и практикује вежбе Личног Програма и кроз време коригује лоше држање тела, ногу и стопала или да коригује телесну тежину.

У нашем Центру за Спортско Усмеравање“Покрет за Окрет“ родитељи ће по први пу моћи да се на прави начин упознају са потребама и слабостима свог детета.

Јединствен протокол за утврђивање телесног статуса и најсавременији системи за прецизно мерење дају нам могућност да на егзактан начин пратимо напредак и развој вашег детета, да потврдимо квалитет и ефикасност спроведеног Личног Програма вежбања.

Нама је већ скоро 20 година рада и искуства у свакодневном раду са децом дало могућност да верујемо у успешност наших програма и зато спроводимо прецизна мерења и родитељима на јасан начин приказујемо резултате и оцењујемо квалитет и ефикасност спроведеног програма.

Прочитати више о прецизним мерењима телесног раста и развоја